Opera leeft in Brabant!

Masterplan Brabant Opera 2018

Opera leeft in Brabant!

De pdf-versie

Geïnspireerd door de plannen van steden in de provincie Noord-Brabant om de culturele hoofdstad van Europa in 2018 te worden zijn wij begonnen aan een plan voor het opera leven in de provincie in dat jaar.

De provincie Noord Brabant heeft al vele jaren een historie als bakermat van amateur-opera kunst. Operaverenigingen als bijvoorbeeld Bel Canto en Les Souvenir in Tilburg bestaan al meer dan 100 jaar, De Bredase Opera al bijna 60 jaar, en de Bossche Opera die al bijna 50 jaar bestaat.

Ook in andere steden zijn er gelijke initiatieven en verenigingen. De enige conclusie die de provincie Brabant past is dan ook dat ‘Opera leeft in Brabant’.

En met die slogan willen we dan ook de komende jaren het toneel bestijgen.

Dat is ook niet vreemd. Kunst en cultuur leeft in Nederland. Niet voor niets heeft de beweging die protesteerde tegen de kunst en cultuur bezuinigingen van het vorige kabinet in Nederland veel aanhang gevonden. Maar des te meer is de opera kunst de ultieme kunstvorm waarin zang, dans, theater en beeldende kunst tezamen komen. En gezien het culturele landschap van Brabant past juist de operakunst zo goed bij haar cultuur. Drama, theater, verhalen vertellen en uitvoeringskunst vinden er een goede voedingsbodem. In een stad als Breda alleen al zijn er 80 zangkoren bekend, maar niet te vergeten het succes van het Boulevard festival in Den Bosch en andere culturele initiatieven in de regio.

Zulk een breed cultureel leven verdient het om door de samenleving ondersteund te worden, maar ook om breed gedragen en geholpen te worden. En dát is nu juist de kern van ons initiatief. Het creëren van een semiprofessionele voedingsbodem voor de operakunst in Brabant, om vanuit die bundeling van krachten de mooiste dingen te realiseren. Juist vanuit dat brede maatschappelijke draagvlak willen wij een platform bieden waar amateurs zich kunnen meten met professionals, waar amateur kunstenaars een uitdaging kunnen vinden, waar zij hun ambitie kunnen botvieren op mooie projecten. Dit geldt voor zangers, maar zeker ook voor andere kunstvormen. En met een ambitieus en breed aanbod aan projecten kan dan ook een structurele en blijvende stimulans gegeven worden voor de amateurkunst in Brabant en ongelofelijk mooie projecten die de Brabanders alleen maar zullen inspireren om nog meer te genieten van het Brabantse leven. Mocht de provincie inderdaad de culturele hoofdstad worden  in 2018 dan zal in dat jaar de amateurkunst op hoog niveau functioneren en daarmee een goede uitstraling geven aan de rest van de wereld van al het moois dat de provincie te bieden heeft.

Natuurlijk zijn er voor het operaleven in Brabant ook een paar uitdagingen. De zangers worden steeds ouder, maar het publiek blijft echter een gemengd publiek waar ook veelvuldig jongeren in het publiek te vinden zijn. Zeker ook voor professionele uitvoeringen als van de Stichting Internationale Operaproducties, Opera Zuid, maar ook niet te vergeten de live uitzendingen uit The Metropolitan opera uit New York. Het probleem is dus niet dat jongeren niet van opera houden, maar de vraag bestaat wel in hoe verre jongeren nog bij een bestaand sociaal circuit van een vereniging met verplichtingen en vaste repetitieavonden willen horen.

In onze visie is er juist nu ruimte voor een opera initiatief dat alleen projecten organiseert, maar die dat wel op vaste basis doet, zodat er een combinatie wordt gevonden met een vaste structuur, maar zonder verplichtingen, maar met des te meer uitdagingen.

Bij deze culturele uitdaging stellen we ons voor dat er natuurlijk gewerkt wordt aan een repertoire van grote bekende werken, maar zeker ook wordt gezocht naar minder bekende pareltjes. Daarnaast willen we een sterke focus realiseren op opera’s waarbij er juist op een creatieve manier om op allerlei manieren een verbinding met de samenleving aan te gaan. Te denken valt daarbij aan opera’s met kinderen, allochtonen, en over wellicht controversiële onderwerpen. In een volgend hoofdstuk zullen we een uitweiding geven over de gedachten die we daarbij hebben.

We vinden het belangrijk om niet alleen te focussen op een doelgroep die gevormd wordt door de standaard opera bezoeker die – om het plat te zeggen – toch al binnen is. Maar juist die groepen aan te spreken die niet als vanzelf een opera bij zouden wonen. Waarom bijvoorbeeld niet eens een Matthaus passion (Bach) in het Arabisch, of een Carmen (Bizet) met Surinamers in de hoofdrol, en de titelrol gezonden door Tania Cross. Of een Aida in het Willem twee stadion gezongen door 200 amateurs en met Brabantse koeien op het podium.  Met ons initiatief willen we Brabant inspireren, koorzangers inspireren en op zoek gaan naar doelgroepen die kunnen groeien en vergroeien met de geboden inspiratie. We zijn geen zendelingen, maar willen zeker wel inspireren.

We vinden op vele plekken onze inspiratie, en zeker niet in de laatste plaats in het Bourgondische leven van Brabant. Een van de voorbeelden die ons zeer geïnspireerd hebben is de Glyndenbourne Opera die een project ‘Knight Crew’ hebben georganiseerd, waarbij door koordirigent Gareth Malone een groep van 50 jongeren werd gezocht om in het operakoor te zingen. Daarbij zocht hij deze groep hoofdzakelijk in achterstandswijken en vond veelal jongeren die nog nooit van het genre opera hadden gehoord[1]. Juist deze inspiratie willen we gebruiken om onze projecten ook vorm te geven. Waarbij we continue zoeken naar een nieuwe invalshoek en een aansluiting bij de maatschappelijke context.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------


[1] http://www.garethmalone.com/programmes/gareth-malone-goes-to-glyndebourne